Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind u de voorwaarden die Enjoy Hosting hanteert bij het verlenen en gebruiken van haar diensten. Geen moeilijke juridische poespas maar gemakkelijk & simpel omschreven.

Begripsbepaling

 • Enjoy of Enjoy Hosting - Hieronder word verstaan "Enjoy Hosting", reselleraanbieder van internetdiensten zoals webhosting, domeinnamen, domeinnaamregistratie, en diensten op het gebied van e-mail, gevestigd te (7891 JV) Klazienaveen (NL) en werkzaam aan de Voeghoutenstraat 68.
 • Communicatie - alle mondelinge- en schriftelijke wisselingen met de klant ongeacht het gebruikte communicatiemiddel, protocol of computerprogramma.
 • Gegevens - Data waaronder kan worden verstaan de NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens van de klant, e-mailadres(sen), bankgegevens, KvK- en BTW nummer, wachtwoorden, bestanden op de servers, technische data uit de welkomstmailing en/ of een eventueel toegezonden welkomstbrief.
 • Klant - Particulier of bedrijf die een door Enjoy Hosting aangeboden dienst of service afneemt.
 • Reseller - Enjoy Hosting in de positie als wederverkoper.
 • Prijs - Prijs van de aangeboden diensten en/ of service(s) exclusief btw tenzij anders vermeld.
 • Software - De door Enjoy Hosting aangeboden computerprogrammatuur, van derden, welke de klant ter beschikking word gesteld maar geheel naar eigen risico van de klant word gebruikt.
 • Werkdagen - alle dagen met uitzondering van zaterdagen en zondagen en erkende feestdagen.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Enjoy Hosting aangeboden diensten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

Prijs, betaling en wanbetaling

 • De door de klant te betalen prijs en overige kosten zoals vermeld in de factuur exc. btw en overige kosten tenzij anders aangegeven.
 • Enjoy Hosting behoudt zich het recht om tarieven tussentijds te wijzigen. Klanten welke deze tariefwijziging treft, zullen hiervan via het bij Enjoy Hosting bekend zijnde e-mailadres van de klant op de hoogte worden gesteld en tevens zullen de wijzigingen op de website van Enjoy Hosting worden geplaatst.
 • Bij het verstrijken van een actieperiode of aanbieding zal het normale tarief, welke voor het ingaan van de actieperiode of aanbieding actief was, wederom gelden.
 • Alle facturen zullen door de klant worden voldaan volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij een gebrek aan betalingscondities zal de klant de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.
 • Wanneer de klant de betaling niet heeft voldaan nadat een 2e herinnering is gezonden waarvan de uiterste betalingstermijn is verstreken op de betreffende factuur, heeft Enjoy Hosting het recht om zijn diensten en service(s) met onmiddelijke ingang, en zonder melding vooraf aan desbetreffende klant, te beŽindigen zonder schadeloosstelling. Het bijbehorende domein plus e-mailadres, en rechten, draagt de klant hiermee vrijwillig over aan Enjoy Hosting.
 • De klant word vervolgens voor de duur van een werkdag in de gelegenheid gesteld om de bestanden die zijn geplaats op zijn hostingpakket en eventuele mailbestanden behorende bij dit hostingpakket en e-mailadres te verwijderen dan wel te verhuizen.
Looptijd, tussentijdse opzegging en wijzigingen van de overeenkomst.
 • De afgenomen diensten en service(s) door de klant hebben allen een looptijd van minimaal een jaar.
 • Er vind geen stilzwijgende verlenging van de afgenomen diensten en service(s) plaats, een maand voor het verstrijken van de overkomst zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld via het bij Enjoy Hosting bekend zijnde e-mailadres.
Aansprakelijkheid
 • Enjoy Hosting is niet aansprakelijk voor schade of vertraging die is ontstaan of kan ontstaan door foutief of onvolledige verstrekte gegevens door de klant bewust of onbewust.
 • Gebruik van software aangeboden via Enjoy Hosting, van derden, is geheel voor eigen risco. Enjoy Hosting is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die eventueel kan ontstaan bij (foutief/onjuist) gebruik.
Communicatie en privacy
 • Enjoy Hosting gebruikt uitsluitend het, bij Enjoy Hosting bekende zijnde, e-mailadres(sen) van de klant en de website van Enjoy Hosting voor de communicatie met de klant.
 • De klant verklaart kennis te nemen van de verzonden e-mails gericht aan de klant, verstuurd aan het bij Enjoy Hosting bekend zijnde e-mailadres, binnen een redelijke periode.
 • De door de klant verstrekte persoonlijke gegevens zullen enkel en alleen door Enjoy Hosting worden gebruikt voor het optimaal verlenen van zijn diensten en service, ze zullen niet worden verstrekt aan een externe partij.
Toegestane inhoud en verboden inhoud
 • De klant is het niet toegestaan om zogenaamde criminals games almede MSN, IRC of andere bots, (zoekmachine) indexing robots, Proxy servers te plaatsen op het hostingpakket. Malafide scripts zoals mailbombers, spamscripts en (d)dos scripts zijn tevens niet toegestaan.
 • De klant is het niet toegestaan om bestanden aan te bieden welke niet legaal zijn of waarvan de klant redelijkerwijs kan weten dat deze niet legaal zijn om te mogen worden aangeboden.
 • De klant is het wel toegestaan om een privť website, chat engines, pornografie, forums, webshops, fotocollecties, videos e.d. te plaatsen op het hostingpakket.